Domů
Projektové a procesní řízení

Projektové a procesní řízení

Přenesení myšlenek a záměrů do reálného života, pomoc při zefektivnění činnosti Vaši organizace.

Dotace a regio rozvoj

Dotace a regionální rozvoj

Zajišťujeme klientům ze soukromého i veřejného sektoru kompletní servis při realizaci projektového cyklu,

Strategické řízení

Strategické řízení

Finanční analýza, SWOT analýza, PEST analýza, benchmarking, analýza zdrojů a kompetencí organizací

Účetnictví, daně a kontrola

Účetnictví, daně a kontrola

Nabízíme vedení účetnictví orgánům veřejné správy, příspěvkovým organizacím i podnikatelským subjektům.

Představení firmy

Vítejte na stránkách naší společnosti EUNICE CONSULTING a.s. Jsme poradenská a konzultační společnost, která disponuje týmem poradců, kteří jsou prověření praxí a v minulosti již pracovali na množství projektů v komerčním i veřejném sektoru. Od roku 2015 se věnujeme i daňové problematice, účetnictví a auditu.

Své základní poslání vidíme ve snaze přinést klientovi maximální množství potřebných informací, díky kterým si zefektivní svou vlastní předmětnou činnost nebo mu přinese metodický základ pro správné dodržování platné legislativy. To vše díky našemu odbornému přístupu a schopnosti proměnit náš i Váš čas na přímý finanční přínos. Tomuto poslání se snažíme trvale přizpůsobovat naše portfolio služeb a způsob jejich dodávky včetně odpovídajícího systému odměňování.

Michal Vrba
výkonný ředitel